مهاجرت به آلمان از طریق راه اندازی یا خرید بیزینس

خرید بیزینس در آلمان یکی از روش‌های مهاجرت به این کشور پیشرفته اروپایی و اخذ اقامت دایم آلمان است

رزرو وقت مشاوره

چرا آلمان؟

Kar dar Alman Kambood Shadid Nirooye Kar

کمبود شدید نیروی کار

Good infrastructure in Germany for living

زیرساخت‌های درجه یک

High quality of life Mohajerat Be Alman

کیفیت بالای زندگی

Safe investment in Germany

چارچوب سرمایه‌گذاری امن

Government support for family members

پرداخت بودجه ماهیانه به فرزندان

German public health insurance

سیستم بیمه مدرن

Free educational system in Germany for Mohajerat be Alman

سیستم آموزشی رایگان

Having time for family and work – Wellbeing in Germany

داشتن زمان کافی برای خانواده و کار

Incentive plans and support for entrepreneurs and investors Mohajerat be Alman

طرحهای تشویقی و حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران

High productivity in Germany for Mohajerat be Alman

بهره وری بالا

Expert Team in Germany

نیروی کار عالی و متخصص

Welcom German

مردمی قدردان و مولتی کولتور

رزرو وقت مشاوره

مشاوره راه اندازی و خرید انواع بیزینس در آلمان

رزرو وقت مشاوره